Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek a www.szuperalga.hu webáruházban

Megrendelésének leadásával Ön az ImmunLife Forever Kft. vásárlója lesz.

Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

A szerződés tárgya az ImmunLife Forever Kft. www.szuperalga.hu internetes áruházában található valamennyi, illetve bármelyik árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

ADATAINK:

Cégnév:

ImmunLife Forever Kft.

1106 Budapest, Váltó utca 6/B

Adószám: 27526899-2-42

Telefonszám: +3620 5162655

Vevőszolgálati kapcsolattartó: Kiss Mária
Kapcsolattartó telefonszáma:+3620 5162655
email cím: rubyhealingltd@gmail.com

Általános

1. A megrendelés elküldésével és annak az ImmunLife Forever Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a Megrendelő az ImmunLife Forever Kft. vásárlója lesz. Az ImmunLife Kft. címe: 1106 Budapest, Váltó utca 6/B. Telefonszám: +3620 5162655, e-mail:rubyhealingltd@gmail.com , mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

2. A Szállító köteles a Vevő által kiválasztott, megrendelt terméket/termékeket csomagküldő szolgálattal, vagy postai úton a Vevő által megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

3. Vevő köteles az általa megrendelt és a Szállítónak megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben, vagy bankkártyával a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben azt korábban elektronikus úton még nem rendezte.

4. A vevőnek jogában áll, hogy a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elálljon. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs, azonban a lemondást telefonon és írásban is jeleznie kell.
Email cím: rubyhealingltd@gmail.com

Telefonszám: +3620 5162655


5. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az ImmunLife Forever Kft. nem iktatja.

Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

Az árucikkek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és az a termék bruttó vételára. A termékek mellett szereplő vételárak garantáltak, azok nem változnak a megrendelés leadása és a termékek kézhezvétele közötti időszakban.

A vételár kiegyenlítése történhet:

  1. A csomag kézhezvételekor utánvéttel
  2. Előre utalással. Számlaszám: MKB 10300002-13288972-00014908 A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik meg.

Szállítási módok:

A megrendelt árut Magyarország területén a PDS Hungary Kft. szállítja ki.

A szállítási költség:1300 Ft, az utánvét díja: 350 Ft.

3 db, vagy annál több megrendelt termék esetén a kiszállításért a Vevőnek nem kell fizetnie. Ez esetben az utánvét díja is 0 Ft.

Szállítási idő: a megrendelés napjától számított legfeljebb 7 munkanap.

Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

1. A vevő az áru átvételét követő tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint.
2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén az ImmunLife Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
3. Az ImmunLife Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban, a termékek élelmiszer jellegére tekintettel bontatlan állapotban lévő termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.


Megelégedettségi garancia

Amennyiben a Vásárló az áru átvételétől számított 14 napon belül – akár a termék felbontása és a fogyasztás megkezdése után bármi okból elégedetlen, kétségei támadnak a termékkel kapcsolatban, kérem jelezze ezt írásban a rubyhealingltd@gmail.com email címen. Munkatársunk válaszol a kérdéseire, szükség szerint további információval látja el a Kedves Vásárlót. Ha nem sikerül megnyugtató választ, megoldást találni, ez esetben a felbontott termék visszaküldése esetén a teljes vételárat visszatérítjük. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ez esetben is a Vevő viseli.

A felelősség korlátozása

1. A www.szuperalga.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

2. Az ImmunLife Forever Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat. 2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.szuperalga.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  2. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  3. Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  4. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  5. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

3. Az ImmunLife Forever Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a www.szuperalga.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.

4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

5. Egyedül a vásárló felelős a www.szuperalga.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a www.szuperalga.hu áruházban való vásárlásért.

6. Az ImmunLife Forever Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

7. Az ImmunLife Forever Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.szuperalga.hu áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik.

8. Az ImmunLife Forever Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a www.szuperalga.hu áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. Az ImmunLife Forever Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.

9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a www.szuperalga.hu áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

10. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az ImmunLife Forever Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

Adatvédelem, személyes adatok

1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.


2. Az ImmunLife Forever Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve a szállító cégnek átadja. Az alvállalkozók az ImmunLife Forever Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A webáruház üzemeltetője

ImmunLife Forever Kft.

1106 Budapest, Váltó utca 6/B.

Adószám: 27526899-2-42

Telefonszám: +3620 5162655

Vevőszolgálati kapcsolattartó: Kiss Mária
Kapcsolattartó telefonszáma:+3620 5162655
email cím: rubyhealingltd@gmail.com

MKB Bank Nyrt. 1056 Budapest, Váci út 38.

Számlavezető fiók címe: 1173 Budapest, Pesti út 237.

Bankszámla devizaneme: HUF

Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-13288972-00014908

IBAN: HU45 10300002-13288972-00014908